Hvem er vi:

About-IT er fokuseret på IT og digitalisering i sammenspillet med mennesker med det formål at opnå konkurrencemæssig fordele i en tid med stadig stigende forandringer.

Vi hjælper virksomheder og institutioner med den digitale transformation i form as forretnings-orienteret anvendelse af IT og digitale løsninger med henblik på at skabe værdi og øge konkurrenceevnen.

Digitalisering tager udgangspunkt i nuværende forretnings-processer og medfører oftest forandringer i måden vi arbejder på for at skabe værdi, frigøre ressourcer og øge kvaliteten af arbejdet.

– og vi er med hele vejen i forandringsprocessen

Ydelser

Vi hjælper med: 

  • Udarbejdelse af digital vision og strategi, som pejlemærke for hvor vi skal hen og hvorfor, samt plan for, hvordan vi kommer derhen.
  • Analyse af udfordringer og potentialer, som findes i organisationen med henblik på at undgå faldgrupper og at bringe potentialer i spil for at opnå størst mulig synergi.
  • Process analyse og design for at forstå baggrunden for ‘as-is‘ (hvorfor er  processerne som de er) og tilrettelæggelse af  ‘to-be‘ (hvordan skal processerne være og hvorfor, samt hvordan kan de bedst understøttes af digitale løsninger).
  • Definering af krav og valg af løsning, for at opnå balance imellem de stillede krav og visionen for de opgaver, der skal løses på kort og lang sigt, og valg af den digitale løsning, som er ‘best-fit’ i forhold til den digitale vision og eksisterende IT-miljø, samt kontraktforhandling med løsnings-leverandør.
  • Forandingsledelse. Ingen digitale løsninger er bedre end den måde de implementeres på, og digitale løsninger medfører forandringer, hvor succesfuld forandring kræver indsigt, respekt og forståelse samt omhyggelig håndtering; idet alle medarbejderne og organisationer er unikke.
  • Projektledelse for at sikre fremdrift og prioritere indsatser så værdi-potentialet realiseres. 

Kontakt:

Kim Nørgaard Jensen
Mobil: 2267 7000
knj@about-it.dk